De duurzame ontwikkelingsdoelen en SDG 5

In 2015 zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) aangenomen door de Verenigde Naties. Deze 17 doelen moeten de wereld op 17 terreinen fundamenteel verbeteren richting 2030. Niet alleen internationaal, maar juist ook nationaal. SDG 5 gaat specifiek over gendergelijkheid en empowerment (= in hun kracht stellen) van alle vrouwen en meisjes op alle terreinen, dus ook met betrekking tot bedrijven. Subdoelen van SDG 5 gaan onder andere over het tegengaan van discriminatie en gelijke kansen in leiderschap en besluitvorming. Daarnaast is voor werkgevers ook SDG 8, dat te maken heeft met waardig werk en economische groei van belang.

Gendergelijkheid en vrouwenrechten gaan niet alleen over diversiteit, maar juist ook over inclusie. Het is niet alleen belangrijk dat er mensen van verschillende genders, seksuele voorkeur en etniciteit bij een bedrijf in dienst zijn (diversiteit). Het is juist belangrijk dat mensen zich thuis voelen in het bedrijf, zich gesteund voelen en toekomstperspectief voor zichzelf zien in het werk dat zij doen (inclusiviteit). DIt zorgt ervoor dat werknemers gemotiveerd blijven en voor het bedrijf willen blijven werken.