Gendergelijkheid is winst voor iedereen

Wil je weten hoe het met gendergelijkheid en vrouwenrechten gesteld is binnen jouw organisatie?
Start de SDG5 Werkgeverstool ➔
13%
verdienen vrouwen gemiddeld minder dan mannen per uur.
1.5x
meer tijd besteden vrouwen aan onbetaalde zorgtaken.
37%
wordt er gemiddeld gescoord op genderlijkheid onder 100 bedrijven.

Spreek je publiekelijk
uit voor gendergelijkheid

Verdiep je in de regelingen van
de overheid
voor verlof

Geef werknemers de mogelijkheid tot flexibele werktijden

Houd rekening met intersectionaliteit

Stel een vertrouwens-
persoon in

Vermijd zwangerschaps-
discriminatie

Gender equality not only liberates women but also men from prescribed gender stereotypes
Emma Watson

WO=MEN is het grootste genderplatform in Europa. Zo'n 50 organisaties en 125 professionals zijn verbonden aan WO=MEN: ontwikkelings- en vredesorganisaties, vrouwen- en genderrechtenorganisaties, diaspora, vakbonden, politie, journalisten, kennisinstituten, academici, militairen, ondernemers, studenten en opiniemakers. Samen werken we aan een rechtvaardige wereld waarin gendergelijkheid en de rechten van vrouwen en meisjes worden gerespecteerd.
Lees meer

Ditwerktwel.nl is het initiatief van een alliantie bestaande uit WOMEN Inc., Bureau Clara Wichmann, Movisie, WO=MEN en de Nederlandse Vrouwen Raad. Gezamenlijk streven wij naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen hebben om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren.
Lees meer