De voordelen van gendergelijkheid voor organisaties
Gendergelijkheid en vrouwenrechten zijn mensenrechten.
Dit is de voornaamste en meest simpele reden. Iedereen is voor de wet gelijk en iedereen moet zichzelf kunnen zijn, zonder onderscheid en in alle veiligheid. Toch komt dit te weinig voor. Daarom zijn gendergelijkheid en vrouwenrechten een noodzaak en geen luxe.
Mensen zijn gelukkiger, productiever en krijgen de mogelijkheid het beste uit zichzelf halen.

Vrouwen én mannen leven langer in landen met meer gendergelijkheid, blijkt uit onderzoek. In landen waar de gendergelijkheid groot is, waar mannen en vrouwen meer gelijkwaardig behandeld worden, ligt de levensverwachting hoger voor vrouwen en voor mannen dan in landen waar de ongelijkheid groot is.

Inzet op gendergelijkheid en vrouwenrechten zorgt ervoor dat (potentiële) medewerkers zich gewaardeerd voelen, en zorgt voor binding met het bedrijf.

Mensen uit groepen die je normaal gesproken niet zo snel bereikt, zullen jouw organisatie eerder aantrekkelijk vinden. Daarnaast zullen de huidige medewerkers zich gewaardeerd en op hun plek voelen. Vervolgens is het door het creëren van een positieve en inclusieve sfeer ook mogelijk die mensen langer aan je te binden. Zo blijkt uit onderzoek van de International Labor Organization (ILO) dat ondernemingen met een gelijkekansenbeleid en genderinclusieve cultuur bijna 60 procent meer kans hebben op een verbeterde reputatie, en meer gemak bij het aantrekken en behouden van talent.

Gendergelijkheid zorgt voor werknemers met een positieve werkbeleving en kan zorgen voor een vermindering van ziekteverzuim en lager verloop van personeel (IFC, SCP, SCP).
Uit onderzoek blijkt dat in organisaties met een diversiteitsbeleid, waar diversiteit ook gewaardeerd wordt, alle werknemers een positievere werkbeleving en een hoger welzijnsniveau hebben. Verbeteringen in beleid met betrekking tot de werk/privébalans van ouders of gezondheid van ouders kan leiden tot vermindering van ziekteverzuim of lagere wisseling van het personeel. Dit kan veel geld schelen doordat minder mensen hoeven te worden ingewerkt, minder institutionele kennis verloren gaat en minder nieuwe werkrelaties hoeven te worden opgebouwd. Diversiteitsbeleid bespaart dus ook kosten.
Wereldwijd BNP stijgt met 23 biljoen euro in 2025 bij gendergelijkheid (McKinsey) en met 221 miljard euro voor Nederland (McKinsey).
Uit onderzoek blijkt dat volledige gendergelijkheid 23 biljoen euro kan bijdragen aan het BNP in 2025, dat zou neerkomen op 221 miljard euro voor Nederland. Als ieder land hetzelfde niveau van gelijkheid behaalt als het best presterende land in de regio, neemt het wereldwijde BNP met 10 biljoen euro toe. Dit zou voor Nederland een toename betekenen van 114 miljard euro.
Meer diversiteit in de top zorgt voor betere financiële prestaties en waardecreatie (McKinsey).
Tegelijkertijd krijgen de bedrijven die achterblijven op het gebied van diversiteit te maken met een ’boete’: deze bedrijven hebben aanzienlijk minder kans om bovengemiddeld winstgevend te zijn. Bij de organisaties die het best presteerden op zowel winstgevendheid als op aantal vrouwen in de top werkten vrouwen ook vaker in lijnfuncties en minder in staffuncties. Met diversiteit wordt hier het aantal vrouwen bedoeld alsook diversiteit in afkomst, seksuele voorkeur, beperking, ras en religie (intersectionaliteit).
Een succesvol diversiteitsbeleid draagt bij aan kansengelijkheid, integratie en verbinding in de samenleving (De Sociaal-Economische Raad).
Een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Bovendien kent een organisatie op deze manier de klanten beter, want een diverse organisatie is een betere afspiegeling van de samenleving.
Ondernemingen zijn winstgevender en productiever (ILO).
De meeste bedrijven - van klein tot groot - rapporteren dat genderdiversiteit de bedrijfsresultaten verbetert. Van de bedrijven die verbeterde bedrijfsresultaten lieten zien, rapporteerde meer dan 60 procent hogere winstgevendheid en productiviteit. Van de bedrijven die de impact van genderdiversiteit in management bijhielden, meldde 74 procent een winststijging van tussen de 5 en 20 procent.
Gendergelijkheid gaat stress onder werknemers en verlies van productiviteit tegen. (ILO, Diversiteit in Bedrijf)
Angst voor discriminatie en geweld kan ervoor zorgen dat LHBTI-werknemers (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender personen en mensen met een intersekse conditie) niet zichzelf kunnen zijn. Dit kan leiden tot flinke stress en verlies van productiviteit. Daarnaast ervaren LHBTI’ers vaker ongewenst en respectloos gedrag. Werknemers die gediscrimineerd en uitgesloten worden, ervaren meer stress, raken minder gemotiveerd en vallen vaker uit. Een diverse en inclusieve werkomgeving kan dit verhelpen.
Gendergelijkheid zorgt voor innovatie (IFC, ILO).
Ondernemingen met een gelijkekansenbeleid en genderinclusieve culturen hebben bijna 60 procent meer kans op meer creativiteit te ervaren en innovatie. Bijvoorbeeld door nieuwe werkwijzen te introduceren, teamdynamiek te versterken en besluitvormingsprocessen te verbeteren. Het zorgt voor verschillende perspectieven, vaardigheden en nieuwe ideeën. Case Studies van de mijnbouw in Chili, de bouwsector in Brazilië en de productiesector in Thailand lieten een positieve impact op teamprestaties zien.
Gendergelijkheid kan leiden tot meer representatieve afspiegeling van en beter inzicht in de voorkeuren van de klant (IFC, ILO).
Een meer evenwichtige man-vrouwverhouding maakt het volgens respondenten voor organisaties makkelijker nieuw talent aan te trekken en te behouden. Ook helpt het organisaties beter inschatten wat klanten bezighoudt.